Fynda här!

Bo-Göran Åstrand

Brev i brytningstider

Våra författare

Sandra Holmgård

Sandra Holmgård (f. 1989) är utbildad lärare i modersmål och litteratur och arbetar som journalist vid Österbottens tidning.

Sofia Torvalds

Sofia Torvalds är journalist och jobbar som redaktör vid Kyrkpressen. Hon är bosatt i Esbo.

Tommy Hellsten

Tommy Hellsten är född 1951 i Lovisa och bosatt i Borgå. Han är teologie magister och arbetar som terapeut, mentor, författare och utbildare.

John Vikström

John Vikström är född 1931 i Kronoby. Efter prästvigning i Borgå 1956 var han diakonipräst i Borgå stift 1957–1961 och därefter assistent vid Åbo Akademi 1963–1964.