Vem är vi?

Fontana Media är ett finlandssvenskt förlag.
Vi ger ut böcker om livsfrågor, relationer, tro och teologi.
Ett av våra huvuduppdrag är att tillhandahålla böcker
och material för församlingar. Fontana Media
ger också ut tidningen Kyrkpressen.

Existentiella och etiska teman är i fokus för oss.”

Fontana Media ägs av Församlingsförbundet rf.

Fontana Medias styrelse:

Hans Boije, ordförande
Heidi Juslin-Sandin
Rainer Karvonen
Lucas Snellman