John Vikström 

John Vikström är född 1931 i Kronoby. Efter prästvigningen i Borgå 1956 var han diakonipräst i Borgå stift 1957–1961 och därefter assistent vid Åbo Akademi 1963–1964. Han blev teologie doktor vid Åbo Akademi 1966, där han var lektor i systematisk teologi 1966–1970 och biträdande professor i teologisk etik med religionsfilosofi 1970. Samma år valdes han till biskop i Borgå stift. Till ärkebiskop valdes han år 1982. Han blev emeritus 1998. 


Böcker utgivna på Fontana Media:
Det handlar om frihet (2021)
En dag full av hopp (andaktsbok med 95 skribenter, 2021)
Hemma i livet – tankar om livsmening och hälsa (2018)
I sorgens tid (2014)
När jag ser din himmel (2012)
Strömmar av löften (2009)
Där ärlighet och sanning är (2003)
Trots allt – herdabrev till Åbo ärkestift (1983)
Herdestaven – tal och predikningar i Borgå stift 1970–1982 (1982)
Fråga biskopen om tro (1980)
Tro i kris – herdabrev till Borgå stift (1972)

Biografi över John Vikström:
Gustav Björkstrand: Livet är ett lagspel – John Vikström som kyrklig ledare och samhällspåverkare. Fontana Media (2016)

Pressbilder

Fotograf: Nicklas Storbjörk
Fotograf: Nicklas Storbjörk