15 oväntade bibeltexter

28,50 

Metodbok för konfirmand- och ungdomsarbete

Utgångspunkten i den här boken är bibeltexter som inte används så ofta i konfirmand- och ungdomsverksamheten. Se dem som ett utmanande komplement till de välanvända klassikerna. För det sker någonting med oss när vi använder andra bibeltexter än dem vi är vana vid – våra tankar och svar blir inte så färdiga och förväntade. På så sätt kan vi möta ungdomarnas tankar med öppna sinnen.

Varje bibeltext är kopplad till ett tema, till exempel relationer, bön, könsroller och makt, ljus och mörker, musikens kraft eller hopp.

Till varje tema finns bland annat:

  • en reflektion, som kan fungera som inledning eller avslutande andakt
  • en kort bakgrund till bibel­texten
  • en symbol som stöd för minnet
  • samtalsfrågor att resonera kring
  • övningar som ger olika ingångar till temat
  • medskick, för att låta tankarna fortsätta efter passet

Inbunden, Argument

Artikelnr: 9789173156431 Kategorier: ,