Kontaktuppgifter


Kontaktpersoner

Åsa Nordström, försäljare
040 831 5897
asa.nordstrom@fontanamedia.fi

Pian Wistbacka, utgivningschef
040 831 5797
pian.wistbacka@fontanamedia.fi

Nicklas Storbjörk, vd
040 144 6200
nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi