Peter Kankkonen 

Peter Kankkonen är född år 1951 i Borgå och flyttade tidigt till Replot, där hans far var kyrkoherde. Ungdomsåren tillbringade han i Nedervetil och Gamlakarleby. Kankkonen prästvigdes 1981. Han har arbetat som präst i Tomas församling i Helsingfors, som kyrkoherde i Karleby svenska församling, och som turistpräst.

Böcker:

Hästprästen (2021)
I hästprästens hage (2023)

Pressbilder

Fotograf: Nicklas Storbjörk