Gustav Björkstrand

Gustav Björkstrand (f. 1941 i Karleby) prästvigdes 1964 och blev teologie doktor 1976. Han har varit verksam bland annat som präst, teologie professor, riksdagsledamot (Sfp, 1987–91), vetenskaps- och kulturminister (1983–87), rektor för Åbo Akademi (1997–2005) och biskop i Borgå stift (2007–2009). År 2023 tilldelades han Tollanderska priset av Svenska litteratursällskapet.

Böcker utgivna av Fontana Media:
En dag full av hopp (andaktsbok med 95 skribenter, 2021)
På avstånd ser man klarare – en självbiografi (2020) 
Livet är ett lagspel – John Vikström som kyrklig ledare och samhällspåverkare
(2016)
Framtidens folkkyrka – herdabrev till Borgå stift (2008) 
Gustav Björkstrand har även skrivit läroböcker i religion och konfirmandmaterial. 

Pressbilder

Fotograf: Nicklas Storbjörk