Erik Vikström 

Erik Vikström (f. 1941 i Kronoby) är biskop emeritus och bosatt i Borgå. Han prästvigdes år 1967 och blev teologie doktor 1974 vid Åbo Akademi. Erik Vikström har verkat bland annat som missionär för Finska Missionssällskapet i Tanzania och som kyrkoherde i Pedersöre. Han var biskop i Borgå stift 1983–2006.

Böcker utgivna på Fontana Media:
En dag full av hopp (andaktsbok med 95 skribenter, 2021)
I bönens tid (2014)
Min bön (2009)
Det lyser i prästgårdsfönstret – prästhem och prästgårdskultur i Svenskfinland. Red. Erik och Kerstin Vikström (2007)
För dig (2005)
Innantill – tankebilder inför katekesen (2000)
Hjärtats hus – en meditativ vandring genom biskopsgården i Borgå (1998)
I din hand – ett herdabrev från livets böneskola (1996)
Eden och Anden – ett herdabrev om kristet oastänkande (1992)
Gräsrotskyrkan. Kyrkans evangelisatoriska uppgift med särskild hänsyn mot den tredelade trosbekännelsen – herdabrev till Borgå stift samt synodalmötesavhandling (1985)
Boken om Gurli – uppenbarelser i sjukrummet (1976)

Pressbilder