Elisabeth Stubb

Elisabeth Stubb (f. 1980 i Pedersöre) är filosofie doktor i historia. Hon disputerade 2012 vid Helsingfors universitet på en avhandling om Leo Mechelin och rättstänkande i den så kallade finska frågan. Hon har även skrivit biografin Leo Mechelin – Senatorns livshistoria från grundandet av Nokia till ofärdsåren och kvinnlig rösträtt (Leo Mechelin stiftelse, Förlaget M, 2021). Hon är bosatt i Helsingfors.

Böcker:
Öken, snö och vatten – Vägen genom Israel (2023)

Pressbilder

Foto: Sofia Torvalds