Bo-Göran Åstrand

Bo-Göran Åstrand (f. 1964 i Purmo) är biskop i Borgå stift. Han prästvigdes 1991 och har tidigare arbetat bl.a. som kyrkoherde i Jakobstads svenska församling. Brevboken Brev i brytningstider är Bo-Göran Åstrands herdabrev, den bok som en biskop skriver till sitt stift. Hans medskribenter i boken är Jeanette Björkqvist, Simon Häger, Liisa Mendelin och Ulla-Maj Wideroos.

Böcker
Brev i brytningstider (2022)
En dag full av hopp (andaktsbok med 95 skribenter, 2021)

Pressbilder

Fotograf: Nicklas Storbjörk