Björn Vikström 

Björn Vikström är teologie doktor och professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi. Han har tidigare verkat bl.a. som präst, forskare och som biskop i Borgå stift åren 2009–2019.

Böcker utgivna på Fontana Media:
En dag full av hopp (andaktsbok med 95 skribenter, 2021)
En gästfri Gud, en gästfri kyrka (2019)
Kärlekens mångfald – kärlekens, sexualitetens, parförhållandets och äktenskapets teologi (2017)
Mer än ord – trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg (2014)
Tangenttankar (2005)

Pressbilder

Fotograf: Sofia Torvalds