Birgitta Udd

Birgitta Udd är född i Jakobstad och bosatt i Karis. Hon är fembarnsmamma. Till utbildningen är hon socionom (YH) och har arbetat inom den evangelisk-lutherska kyrkan i stora delar av sitt liv. Hon är aktiv inom retreatverksamheten i Finland, fungerar både som stödfamilj och stödperson och är arbetshandledare.

Böcker utgivna på Fontana Media:
Det smakar liv (2024)

Pressbilder

Fotograf: Sara Nylund