Amanda Audas-Kass

Amanda Audas-Kass är modersmålslärare, trebarnsmamma och prästfru bosatt i Kvevlax. Åren 2020–2023 arbetade hon som finlandssvensk läsambassadör på ett treårigt projekt till stöd för barns läsande. Amanda Audas-Kass är en aktiv skribent bland annat på bloggen Nästan för lycklig.

Utgivna böcker
En dag full av hopp (andaktsbok med 95 skribenter, 2021)
Till alla goda människor och vanliga dödliga
(2016)
Till den lilla människan intill
(2017)

Pressbilder

Fotograf: Matilda Audas Björkholm