John Vikström tilldelas Svenska Akademiens Finlandspris

John Vikström tilldelas Svenska Akademiens Finlandspris för år 2023. Prisbeloppet är 100 000 kronor.

John Vikström, född 1931 i Kronoby i Finland, är författare, teolog och tidigare ärkebiskop.

Vikström prästvigdes i Borgå 1956 och arbetade som diakonipräst i Borgå stift 1957–1961. Han blev teologie doktor vid Åbo Akademi 1966, där han var lektor i systematisk teologi 1966–1970 och mot slutet även biträdande professor i teologisk etik med religionsfilosofi. Han valdes 1970 till biskop i Borgå stift för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och 1982 till ärkebiskop, ett ämbete som han innehade till 1998.

Bland Vikströms tidigaste verk kan nämnas Religion och kultur: Grundproblemet i G.G. Rosenqvists religiösa tänkande (1966) och bland de följande Att leva är att dö. Ett samtal om tillvarons mening (tillsammans med Jörn Donner, 2002), Där ärlighet och sanning är. Att tro och tänka idag (2003), I sorgens tid (2014) och Det handlar om frihet (2021).

Under Vikströms tid som ärkebiskop genomfördes en reform som tillät kvinnliga präster (1986), en fråga som Vikström engagerat sig starkt i. Det var även under Vikströms ärkebiskopstid som Borgåöverenskommelsen undertecknades, en överenskommelse som gjorde att de lutherska och anglikanska kyrkorna i Norden och Baltikum närmade sig varandra.

Svenska Akademiens Finlandspris instiftades 1966 och utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit Kjell Westö (2018), Marika Tandefelt (2019), Merete Mazzarella (2021) och Janina Orlov (2022).Svenska Akademien verkar för svenska språket och litteraturen, bland annat genom priser och stipendier som uppmärksammar författare, översättare, kritiker, forskare, svensklärare och bibliotekarier.