Program på Helsingfors bokmässa

Grattis, Borgå stift!

Torsdag 26.10 kl. 16.30, Fiskehamnen

Efter hårda duster i kyrka och riksdag kom Borgå stift till år 1923. Hur är läget 2023? Och varför är modersmålet viktigt när vi talar tro? Biskop Bo-Göran Åstrand, Susanna Landor och Sören Lillkung i samtal med Wivan Nygård-Fagerudd.

Arr.: Fontana Media och Ev.luth. kyrkan i Finland