Höstens böcker

En hundraårsfest, en meditativ vandring genom Israel och mera berättelser ur hästprästens hage. Allt det här finns i Fontana Medias höstutgivning! Som vanligt hittas också de klassiska titlarna Dagens Lösen och Årsbok för Borgå stift bland höstens böcker. 

Först ut är Elisabeth Stubb med boken Öken, vatten och snö – Vägen genom Israel. Våren 2019 vandrade Elisabeth Stubb den drygt tusen kilometer långa Israelleden Shvil Israel. Med utgångspunkt i vandringen utforskar hon inte bara dagens Israel, utan spanar också kring landets historiska och bibliska kontext. Boken utkommer i september.

Peter Kankkonens bok Hästprästen som kom 2022 vann stor popularitet, inte minst tack vare sitt humoristiska anslag. I sin nya bok fortsätter Peter Kankkonen att dela med sig av minnen från olika håll i Svenskfinland. I fokus för berättelserna står färgstarka släktingar och andra personligheter i Borgå stift. Boken utkommer i oktober.

Jubileumsboken som firar Borgå stifts 100 år utkommer lagom till Stiftsdagarna i Borgå i slutet av oktober. Boken belyser stiftets hundra år ur en mängd olika perspektiv. Här finns både artiklar och personligt skrivna brev till stiftet. Rikligt med fotografier ingår. Redaktör för jubileumsboken är Robert Lemberg.

Dagens Lösen 2024 utkommer i oktober och Årsbok för Borgå stift 2023 publiceras i november. Årsboken har temat ”Avtryck”.