Anteckningar efter en frontalkrock med Gud

  *
  *
  *
  sju minus två med siffror =
  *
  *
  *
  *
  sex plus sjutton med siffror =
  Under Guds vingar
  Oranje Corien & ten Berge Marieke
  15,00
  Skatter i lerkärl
  Hafner Daniel
  20,00
  När jag bröt mot buden
  Küchen Maria
  21,00
  Fräls oss från ondo
  Lignell Fredrik & Västberg Helen
  27,00
  Barnens bästa Bibel
  Dalevi Sören & Pettersson M-G
  29,90
  Gud och jag tillsammans
  Warren Rick
  23,50
  Ljudet av tystnad
  Sjödin Tomas
  27,90
  En minut om dagen
  Arenius Håkan
  21,00
  Ett blodkärl som brast
  Mickelsson Christa
  24,90
  En gästfri Gud, en gästfri kyrka
  Vikström Björn
  27,90
  Kärlekens mångfald
  Vikström Björn
  8,00
  Lärarhandledning 1 Himmel och jord
  Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
  57,00
  Himmel och jord – bok 1
  Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
  16,80