Årsbok för Borgå stift 2020 - Leva i Guds nu

  • Förlag: Fontana Media
  • ISBN/Produktkod: 9789515508591
Församlingsförbundet firar i år 100 år. Berättelsen om det uppväxande förbundet och de frågor som lyfts fram är samtidigt en berättelse om ett samhälle och en kyrka i utveckling och förvandling.
*
*
*
sjutton minus nio med siffror =
*
*
*
*
åtta plus tolv med siffror =
Årsbok för Borgå stift 2020 - Leva i Guds nu