Barnens bästa Bibel

  • Förlag: Speja förlag
  • ISBN/Produktkod: 9789188167477
Med avstamp i Jesu födelse berättas först de gammaltestamentliga texterna som Noas ark, Mose i vassen, David och Goliat. Berättelser som också Jesus fick höra som liten. Därefter följer det som sedan blev Nya testamentet.
Ett drygt 40-tal berättelser har valts ut, liksom böner, psalmer och bibelord som sätter texterna i ett större sammanhang, både innehållsmässigt och kulturellt.

För Sören Dalevi, biskop i Karlstad stift, har grundtexterna och nyskapandet varit de två viktigaste grundpelarna i skapandet av en ny barnbibel som kan föra det kulturarv som bibeltexterna är, vidare in i vår tid.
*
*
*
fjorton minus sju med siffror =
*
*
*
*
fjorton plus åtta med siffror =
Barnens bästa Bibel