Sårbarhetens kraft – om att finna styrka i svagheten

  • Förlag: Libris förlag
  • ISBN/Produktkod: 9789173878401
Vi såras alla på olika sätt under livets gång. Ingen kommer undan. Sårbarheten är ett existentiellt grundvillkor för oss människor.
"Sårbarhetens kraft" är en bok som vill hjälpa oss att acceptera vår sårbarhet, att försonas med den och se hur den då kan bli till en styrka både för oss själva och andra. Huvudbudskapet är att vi är sårbara som individer och att även våra relationer har en sårbarhet liksom Moder Jord.

Det skapar en konflikt då vi lever i en prestationskultur där styrka premieras och människor drömmer om att vara helt igenom lyckade. Därför gör många allt för att dölja sin sårbarhet och är livrädda för att visa svaghet. Vi strävar efter ett liv utan lidande, efter en glädje utan smärta och en gemenskap utan konflikter. Det kallar vi lycka, skriver författaren.

Per-Arne Dahl har arbetat som präst under och efter flera stora katastrofer, exempelvis dödsskjutningarna på Utøya och tsunamin i Sydostasien.
*
*
*
nitton minus tretton med siffror =
*
*
*
*
åtta plus arton med siffror =
Sårbarhetens kraft – om att finna styrka i svagheten
Lilla nätet-boken
Sjögren Sarah & Forsmark Anna
16,50
Lär dig teckna julkrubban
Smallman Steve
13,50
Hästprästen
Kankkonen Peter
25,90
Gud gömmer sig bakom en björk
Hermansson Britta
27,50
Den hälsosamma gemenskapen
Strang Peter
27,50
The Message - Bibeln
Peterson Eugene
36,00
Hurdan är himlen?
Vikström-Jokela Monica & Pukki Heli
24,50
Under Guds vingar
Oranje Corien & ten Berge Marieke
15,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80