Sårbarhetens kraft – om att finna styrka i svagheten

  • Förlag: Libris förlag
  • ISBN/Produktkod: 9789173878401
Vi såras alla på olika sätt under livets gång. Ingen kommer undan. Sårbarheten är ett existentiellt grundvillkor för oss människor.
"Sårbarhetens kraft" är en bok som vill hjälpa oss att acceptera vår sårbarhet, att försonas med den och se hur den då kan bli till en styrka både för oss själva och andra. Huvudbudskapet är att vi är sårbara som individer och att även våra relationer har en sårbarhet liksom Moder Jord.

Det skapar en konflikt då vi lever i en prestationskultur där styrka premieras och människor drömmer om att vara helt igenom lyckade. Därför gör många allt för att dölja sin sårbarhet och är livrädda för att visa svaghet. Vi strävar efter ett liv utan lidande, efter en glädje utan smärta och en gemenskap utan konflikter. Det kallar vi lycka, skriver författaren.

Per-Arne Dahl har arbetat som präst under och efter flera stora katastrofer, exempelvis dödsskjutningarna på Utøya och tsunamin i Sydostasien.
*
*
*
två plus fyra med siffror =
*
*
*
*
tolv minus nio med siffror =
Sårbarhetens kraft – om att finna styrka i svagheten
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
På kammarn
Johannesson Karin
19,80
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
Det heliga äktenskapet
Audas Emma
28,00
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
10,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80