Jag är inte längre rädd - en bok om kärlek

  • Förlag: Libris
  • ISBN/Produktkod: 9789173878357
Tommy Hellstens nya bok handlar om att leva i tillit och överlåtelse. Han skriver om en livsförvandlande upptäckt: vi får lära oss älska oss själva på det sätt som Gud älskar oss. Med avstamp i sina egna upplevelser utmanar Hellsten vår tillrättalagda gudsbild och inbjuder oss att bredda och vidga våra sinnen i riktning mot den Gud vars namn är Kärlek. I en tillvaro där kärleken är verklighetens grund finns ingenting att frukta.
*
*
*
nitton plus sjutton med siffror =
*
*
*
*
arton plus tolv med siffror =
Jag är inte längre rädd - en bok om kärlek
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
Livsfrågan och evangeliet
Eek Jonas
32,50
Vägledning för diakoni
Bodin Magnus, Hollmer Miriam
23,50
Finna bönen som redan finns
Modéus Martin
28,50
Välsigna min väg
Malmgren Magnus
20,00
Herregud & Co - Bordskalender III
Mercurio Royne
20,00
Kyrkvärdens bönbok
Hillert Sven
19,50
Lilla sorgeboken
Larsson Göran
25,00
Drömmen om innersta sjön
Martin Lönnebo
26,50
Det heliga äktenskapet
Audas Emma
28,00
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Lita på att det ljusnar
Sjödin Tomas
27,50
Nära dig
Blåder Niclas och Anna
22,50
Djupare under ytan
Wirén Torgny
26,50
Bärtil och knytkalaset
Vikström-Jokela Monica
19,90
Inte långt borta - från någon enda av oss
Andersson Liselotte J
30,00
I bönens tid
19,00
Två kors och en fisk
Sofia Torvalds
10,00
Till den lilla människan intill
Amanda Audas-Kass
10,00
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
10,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
När allting faller på plats
Hellsten Tommy
10,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80