Jag är inte längre rädd - en bok om kärlek

  • Förlag: Libris
  • ISBN/Produktkod: 9789173878357
Tommy Hellstens nya bok handlar om att leva i tillit och överlåtelse. Han skriver om en livsförvandlande upptäckt: vi får lära oss älska oss själva på det sätt som Gud älskar oss. Med avstamp i sina egna upplevelser utmanar Hellsten vår tillrättalagda gudsbild och inbjuder oss att bredda och vidga våra sinnen i riktning mot den Gud vars namn är Kärlek. I en tillvaro där kärleken är verklighetens grund finns ingenting att frukta.
*
*
*
nitton plus fjorton med siffror =
*
*
*
*
femton minus sju med siffror =
Jag är inte längre rädd - en bok om kärlek
Under Guds vingar
Oranje Corien & ten Berge Marieke
15,00
Skatter i lerkärl
Hafner Daniel
20,00
När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80