Djupare under ytan

  • Förlag: Verbum förlag
Titel:Djupare under ytan
ISBN: 97895152637685 I boken finns femtiotvå berättelser, frågor att fundera vidare utifrån, ett bibelord för varje dag under veckan samt en bön.
Berättelserna i boken handlar ofta om vardagsnära frågor som knyts samman med de stora frågorna om livet. Djupare under ytan kan användas som en personlig andaktsbok men passar också utmärkt att använda vid andakter, i undervisningen i församlingen eller som gåva till de unga ledarna.
Torgny Wirén har bearbetat sina guldkorn ur tidigare böcker samt skrivit nya texter.
*
*
*
nitton plus sex med siffror =
*
*
*
*
femton plus noll med siffror =
Djupare under ytan
Lita på att det ljusnar
Sjödin Tomas
9,50
Under Guds vingar
Oranje Corien & ten Berge Marieke
15,00
Skatter i lerkärl
Hafner Daniel
20,00
När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80