Inte långt borta - från någon enda av oss

  • Förlag: Artos
Titel        Inte långt borta - från någon enda av oss                                        
ISBN        9789175807614                                        
                                            
365 korta texter. En för varje dag under året.                                        
Det är andakter, reflektioner, dagboksanteckningar och en daglig bibeltext som anknyter till författarens egna ord.                                        
Texterna är personligt skrivna, som ett slags sökande efter en samtalspartner, med tanken att det djupt personliga ofta är allmänmänskligt. 
*
*
*
fem plus sexton med siffror =
*
*
*
*
sjutton minus ett med siffror =
Inte långt borta - från någon enda av oss
Under Guds vingar
Oranje Corien & ten Berge Marieke
15,00
Skatter i lerkärl
Hafner Daniel
20,00
När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80