Böneexperimentet

  • Förlag: Libris förlag
  • ISBN/Produktkod: 9789173875615
Vill du börja be, men vet inte hur du ska göra? Eller vill du ha en ny inspiration? Då är Böneexperimentet en bok för dig!
Du får på 14 olika sätt utforska bönen, exempelvis genom att göra en tacksamhetsburk, meditera över Fader vår, skapa ett eget bönearmband och gå en bönevandring.
Varje experiment börjar med en introduktion som förklarar varför och hur bönemetoden har använts i den kristna traditionen och avslutas med utrymme för att skriva ner tankar och reflektioner.
Böneexperimentet kan användas på egen hand i vardagen, på retreat eller i en grupp tillsammans med andra.
*
*
*
elva minus åtta med siffror =
*
*
*
*
femton plus arton med siffror =
Böneexperimentet