Hemland!

Hemland!

På skivan Hemland – 100 år med psalmer och sånger med Betaniakören och Amigo Choral. hittar du bekanta psalmer och sånger i nya arrangemang av Patrick Wingren. "Det enda som bär", "Må din väg gå dig till mötes", "You got me singing" och många fler!

Beställ så här!

Nyckeln – professionstidning för kyrkans arbete

  • Förlag: Fontana Media    
  • ISBN/Produktkod: 0781-7282
Professionstidningen Nyckeln är språkrör för kyrkans svenska barn-, ungdoms-, diakoni- och familjearbete.

Utkommer med fyra nummer per år. Prenumerationen kostar 36 euro/år, lösnummer 10 euro.

Beställningar görs till Fontana Media på telefonnummer 09-61261530 eller per e-post info(at)fontanamedia.fi.
*
*
*
sexton plus sex med siffror =
*
*
*
*
åtta plus femton med siffror =
Nyckeln – professionstidning för kyrkans arbete
Djupare under ytan
Wirén Torgny
26,50
Bärtil och knytkalaset
Vikström-Jokela Monica
19,90
I bönens tid
Vikström Erik
19,00
Två kors och en fisk
Sofia Torvalds
15,00
Till den lilla människan intill
Amanda Audas-Kass
15,00
Sorgens gåva är en vidgad blick
Hagman Patrik
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
15,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Livet är ett lagspel
Björkstrand Gustav
15,00
När allting faller på plats
Hellsten Tommy
10,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
15,80