Anden och Ämbetet

  • Förlag: Åbo Akademi
  • ISBN/Produktkod: 9789521233999
Minnesbilder och dokumentation rörande väckelse och kyrka 1960–2015.

Biskop emeritus Erik Vikström presenterar sina personliga upplevelser av både spänningen och samspelet mellan väckelse och kyrka. Den intar en given plats i dokumentationen av en händelserik era.                                     
*
*
*
ett plus nitton med siffror =
*
*
*
*
femton minus tolv med siffror =
Anden och Ämbetet