Anden och Ämbetet

  • Förlag: Åbo Akademi
  • ISBN/Produktkod: 9789521233999
Minnesbilder och dokumentation rörande väckelse och kyrka 1960–2015.

Biskop emeritus Erik Vikström presenterar sina personliga upplevelser av både spänningen och samspelet mellan väckelse och kyrka. Den intar en given plats i dokumentationen av en händelserik era.                                     
*
*
*
tre plus sex med siffror =
*
*
*
*
tre minus noll med siffror =
Anden och Ämbetet
Under Guds vingar
Oranje Corien & ten Berge Marieke
15,00
Skatter i lerkärl
Hafner Daniel
20,00
När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80