En väg till livsmod och tillit

  • Förlag: Verbum
  • ISBN/Produktkod: 978-91-526-3092-1
Hur kan ett möte med kristen tro uppstå? Med radbandet Frälsarkransen som redskap inbjuds du till detta möte mellan kristen tro och allmänmänsklig erfarenhet. Varje pärla i kransen berättar något om människolivets villkor - om förundran, kärlek och hopp, men även om ökentider, kamp och mörker. Genom att vandra från pärla till pärla och samtidigt möta berättelsen om Jesus får du möjlighet att reflektera över ditt eget liv och pröva trons livshållning i praktiken. Författarna vill visa på en tro som bejakar livet utan att förneka dess mörka sidor - en tro som inte främst handlar om trygghet, men om mod att möta varje ny och okänd dag med förtröstan.

En väg till livsmod och tillit vänder sig till dig som söker efter en andlighet som fungerar i vardagen.

Eva Cronsioe är präst i Svenska kyrkan. Thomas Ericson är pastor i Svenska Missionskyrkan. Båda är verksamma i Vallentuna där de bland annat leder kurser kring Frälsarkransen tillsammans.
*
*
*
åtta minus ett med siffror =
*
*
*
*
sexton plus femton med siffror =
En väg till livsmod och tillit
Därför sörjer jorden
Halldorf Peter
27,90
Livsfrågan och evangeliet
Eek Jonas
32,50
Vägledning för diakoni
Bodin Magnus, Hollmer Miriam
23,50
Finna bönen som redan finns
Modéus Martin
28,50
Välsigna min väg
Malmgren Magnus
20,00
Herregud & Co - Bordskalender III
Mercurio Royne
20,00
Kyrkvärdens bönbok
Hillert Sven
19,50
Lilla sorgeboken
Larsson Göran
25,00
Rötter och krona
Eggehorn Ylva
22,50
Drömmen om innersta sjön
Martin Lönnebo
26,50
Det heliga äktenskapet
Audas Emma
28,00
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Lita på att det ljusnar
Sjödin Tomas
27,50
Nära dig
Blåder Niclas och Anna
22,50
Mannen som vägrade vara tyst!
Williams Steph
8,00
Det allra bästa
Williams Steph
8,00
Djupare under ytan
Wirén Torgny
26,50
Bärtil och knytkalaset
Vikström-Jokela Monica
19,90
Inte långt borta - från någon enda av oss
Andersson Liselotte J
30,00
I bönens tid
19,00
Två kors och en fisk
Sofia Torvalds
10,00
Till den lilla människan intill
Amanda Audas-Kass
10,00
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
10,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
När allting faller på plats
Hellsten Tommy
10,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80