Hemland!

Hemland!

På skivan Hemland – 100 år med psalmer och sånger med Betaniakören och Amigo Choral. hittar du bekanta psalmer och sånger i nya arrangemang av Patrick Wingren. "Det enda som bär", "Må din väg gå dig till mötes", "You got me singing" och många fler!

Beställ så här!

Vägens gemenskap

  • Förlag: Argument
  • ISBN/Produktkod: 91-7315-063-0
Vuxenkatekumenatet är en arbetsmodell för vuxengruppen som vill växa vidare. Det är en väg där den enskilde sökaren får dela sina erfarenheter med andra och göra en resa in i trons värld mot en personlig tro och in i en levande församling.

I katekumenatsgruppen arbetar sökare och följeslagare sida vid sida och går steg för steg framåt på trons väg.

Vägens gemenskap innehåller råd till samtalsledarna och följeslagarna, upplägg för samlingarna och praktiska tips. Dessutom finns kopieringsunderlag att använda på samlingarna.

Katekumenatet har visat sig vara en användbar modell för att nå både den som inte tidigare kommit i kontakt med den kristna tron och redan döpta som tappat kontakten med kyrkan.

Idén är hämtad från fornkyrkan och därifrån kommer också namnet katekumenat. Ordet kommer från grekiskans katechein och kan översättas med ”att vägleda, handleda, undervisa”.
*
*
*
nitton minus sju med siffror =
*
*
*
*
sju plus sex med siffror =
Vägens gemenskap
Djupare under ytan
Wirén Torgny
26,50
Bärtil och knytkalaset
Vikström-Jokela Monica
19,90
I bönens tid
Vikström Erik
19,00
Två kors och en fisk
Sofia Torvalds
15,00
Till den lilla människan intill
Amanda Audas-Kass
15,00
Sorgens gåva är en vidgad blick
Hagman Patrik
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
15,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Livet är ett lagspel
Björkstrand Gustav
15,00
När allting faller på plats
Hellsten Tommy
10,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
15,80