Mer än ord

  • Förlag: Fontana Media
  • ISBN/Produktkod: 9789515507938
Hur är vi kristna i dag? Gör tron någon skillnad? En röd tråd i den här boken är att tron ständigt strävar efter att bli mer än ord - en levd tro. Enbart genom att tron blir en synlig verklighet kan livet som kristen framstå som ett relevant och trovärdigt alternativ också i dagens värld. Kyrkan formas av människor som tar emot Guds kärlek och låter den få prägla deras liv i hemmet, på jobbet och i församlingens gudstjänstfirande och övriga verksamhet.

Biskop Björn Vikström reflekterar här kring fyra huvudteman: tron, Bibeln, kyrkan och livet som kristen. Hur orienterar kyrkan sig i en föränderlig terräng? Är det möjligt att hitta förmedlande positioner mellan till synes oförenliga ståndpunkter? Vad är nödvändigt för kyrkans enhet, och hur kan vi lära oss att leva med mångfald?
Inte minst belyser boken frågor som bibelsyn, kyrkans synlighet i samhället och behovet av en respektfull dialog med andra kristna.
Boken avslutas med biskopens vision om framtidens lutherska folkkyrka i Finland.    
*
*
*
fyra plus ett med siffror =
*
*
*
*
tretton minus tio med siffror =
Mer än ord
Därför sörjer jorden
Halldorf Peter
27,90
Livsfrågan och evangeliet
Eek Jonas
32,50
Vägledning för diakoni
Bodin Magnus, Hollmer Miriam
23,50
Finna bönen som redan finns
Modéus Martin
28,50
Välsigna min väg
Malmgren Magnus
20,00
Herregud & Co - Bordskalender III
Mercurio Royne
20,00
Kyrkvärdens bönbok
Hillert Sven
19,50
Lilla sorgeboken
Larsson Göran
25,00
Rötter och krona
Eggehorn Ylva
22,50
Drömmen om innersta sjön
Martin Lönnebo
26,50
Det heliga äktenskapet
Audas Emma
28,00
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Lita på att det ljusnar
Sjödin Tomas
27,50
Nära dig
Blåder Niclas och Anna
22,50
Mannen som vägrade vara tyst!
Williams Steph
8,00
Det allra bästa
Williams Steph
8,00
Djupare under ytan
Wirén Torgny
26,50
Bärtil och knytkalaset
Vikström-Jokela Monica
19,90
Inte långt borta - från någon enda av oss
Andersson Liselotte J
30,00
I bönens tid
19,00
Två kors och en fisk
Sofia Torvalds
10,00
Till den lilla människan intill
Amanda Audas-Kass
10,00
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
10,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
När allting faller på plats
Hellsten Tommy
10,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80