Hemland!

Hemland!

På skivan Hemland – 100 år med psalmer och sånger med Betaniakören och Amigo Choral. hittar du bekanta psalmer och sånger i nya arrangemang av Patrick Wingren. "Det enda som bär", "Må din väg gå dig till mötes", "You got me singing" och många fler!

Beställ så här!

Nyvald och frimodig

  • Förlag: Fontana Media
  • ISBN/Produktkod: 9789515508010
"Nyvald & frimodig" är en handbok för de förtroendevalda i Borgå stift – en verktygsback fylld med aktuell kunskap om församling och kyrka! Här hittar du också inspiration i form av idéer, böner, bibelord med mera. Här finns praktiskt hållna texter om bl.a. förvaltning och möteskultur i församlingen.

Förtroendevalda från olika håll i Borgå stift medverkar med reflektioner och erfarenheter. I boken ingår också intervjuer med kyrkligt anställda, som berättar om vilka utmaningar och behov det finns inom olika verksamhetssektorer. Handboken innehåller viktig information såväl för den som är invald för första gången som för den som har vanan inne och har varit förtroendevald i många år
*
*
*
arton minus tretton med siffror =
*
*
*
*
fem plus åtta med siffror =
Nyvald och frimodig
Djupare under ytan
Wirén Torgny
26,50
Bärtil och knytkalaset
Vikström-Jokela Monica
19,90
I bönens tid
19,00
Två kors och en fisk
Sofia Torvalds
15,00
Till den lilla människan intill
Amanda Audas-Kass
15,00
Sorgens gåva är en vidgad blick
Hagman Patrik
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
15,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Livet är ett lagspel
Björkstrand Gustav
15,00
När allting faller på plats
Hellsten Tommy
10,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
15,80