Alla dagar nära

  • Förlag: Libris
  • ISBN/Produktkod: 9789171959492
Våra böner är kanske klumpiga. Våra försök är tafatta. Men eftersom kraften finns hos den som lyssnar till dem och inte hos dem som ber, gör bönen faktiskt skillnad.

Guds nåd går som en röd tråd genom alla de 365 texterna i denna tillgängliga bok. Författaren Max Lucado delar för varje dag med sig av ett kort bibelord tillsammans med några tankar som kan ge dig styrka och inspiration.

"Alla dagar nära" är en bok som gör det möjligt för precis vem som helst att finna tid för daglig andakt, en stund att stanna upp och tänka till – varför är jag här? Och utifrån det – vad är viktigt nu?
*
*
*
fjorton plus sex med siffror =
*
*
*
*
fyra minus noll med siffror =
Alla dagar nära
När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80