Hösten 2021

John Vikström:

Det handlar om frihet

– Tankar under åren som emeritus

Det handlar om frihet! Den här tanken har kännetecknat John Vikströms livssyn genom alla år. Tanken gav honom motivation och kraft i arbetet som biskop i Borgå stift och som ärkebiskop. Under tiden som pensionär har visionen inte bleknat. I den här boken samlas tal, texter och predikningar från de senaste två decennierna. Det är texter som utmanar, som inspirerar och tröstar.


En dag full av hopp

– 100 andakter

Finlandssvenska radioandakter har hållits i snart 90 år. Den här boken samlar hundra andakter från de senaste tio åren: tankar med ett budskap som ger en möjlighet att stanna upp en stund mitt i vardagsbruset. 95 andaktshållare från hela Svenskfinland medverkar. Texter av Karin Erlandsson, Gustav Björkstrand, Fred Wilén, Emma Audas, Hans Växby, Katarina Gäddnäs och många fler!

Monica Vikström-Jokela & Heli Pukki:

Hurdan är himlen?

”När någon dör saknar vi den människan jättemycket. Vi har liksom ett tomt hål inuti oss.” Det finns många olika berättelser om himlen. Den här handlar om att komma hem.

Barn har ofta frågor om döden och om himlen. Berättelsen i ”Hurdan är himlen?” kan vara till hjälp i det samtalet. Boken riktar sig till åldersgruppen 4–9 år.

Peter Kankkonen:

Hästprästen

Peter Kankkonen beslöt sig tidigt för att bli präst. Nästan lika tidigt kom passionen för hästar in i bilden – ett intresse som funnits med honom genom livet. I sin humoristiska självbiografi delar han frikostigt med sig av människomöten och anekdoter ur ett långt och händelserikt prästliv.

Utkommer i november.

Dagens Lösen 2022

Goda ord – varje dag! Den klassiska lilla boken med bibelord och tankar för årets alla dagar kommer också i år.


Årskalendern Ecclesia 2022

Behändig fickkalender med kyrkoårets alla högtider och bibeltexter. Blå pärm.


Lyssna
– Årsbok för Borgå stift 2021

”Lyssna” är temat för stiftets årsbok. Texterna fokuserar på att lyssna till sig själv, till varandra och till Gud. Här hittas också ett handlingsprogram för minskad polarisering. I årsboken ingår stiftskrönika med händelser från året som gått samt kontaktuppgifter till församlingar och kyrkliga organisationer.
Utkommer i november.

Flodhästen i sovrummet
Hellsten Tommy
28,50
Lilla nätet-boken
Sjögren Sarah & Forsmark Anna
16,50
Lär dig teckna julkrubban
Smallman Steve
13,50
Hästprästen
Kankkonen Peter
25,90
Gud gömmer sig bakom en björk
Hermansson Britta
27,50
Den hälsosamma gemenskapen
Strang Peter
27,50
The Message - Bibeln
Peterson Eugene
36,00
Hurdan är himlen?
Vikström-Jokela Monica & Pukki Heli
24,50
Under Guds vingar
Oranje Corien & ten Berge Marieke
15,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
14,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80