Hösten 2021

John Vikström:

Det handlar om frihet

– Tankar under åren som emeritus

Det handlar om frihet! Den här tanken har kännetecknat John Vikströms livssyn genom alla år. Tanken gav honom motivation och kraft i arbetet som biskop i Borgå stift och som ärkebiskop. Under tiden som pensionär har visionen inte bleknat. I den här boken samlas tal, texter och predikningar från de senaste två decennierna. Det är texter som utmanar, som inspirerar och tröstar.

Utkommer i september.


En dag full av hopp

– 100 andakter

Finlandssvenska radioandakter har hållits i snart 90 år. Den här boken samlar hundra andakter från de senaste tio åren: tankar med ett budskap som ger en möjlighet att stanna upp en stund mitt i vardagsbruset. 95 andaktshållare från hela Svenskfinland medverkar. Texter av Karin Erlandsson, Gustav Björkstrand, Fred Wilén, Emma Audas, Hans Växby, Katarina Gäddnäs och många fler!

Utkommer i oktober.


Monica Vikström-Jokela & Heli Pukki:

Hurdan är himlen?

”När någon dör saknar vi den människan jättemycket. Vi har liksom ett tomt hål inuti oss.” Det finns många olika berättelser om himlen. Den här handlar om att komma hem.

Barn har ofta frågor om döden och om himlen. Berättelsen i ”Hurdan är himlen?” kan vara till hjälp i det samtalet. Boken riktar sig till åldersgruppen 4–9 år.

Utkommer i september.

Dagens Lösen 2022

Goda ord – varje dag! Den klassiska lilla boken med bibelord och tankar för årets alla dagar kommer också i år.
Utkommer i oktober.


Årskalendern Ecclesia 2022

Behändig fickkalender med kyrkoårets alla högtider och bibeltexter. Blå pärm.
Utkommer i oktober.

Lyssna
– Årsbok för Borgå stift 2021

”Lyssna” är temat för stiftets årsbok. Texterna fokuserar på att lyssna till sig själv, till varandra och till Gud. Här hittas också ett handlingsprogram för minskad polarisering. I årsboken ingår stiftskrönika med händelser från året som gått samt kontaktuppgifter till församlingar och kyrkliga organisationer.
Utkommer i november.

Lita på att det ljusnar
Sjödin Tomas
9,50
Under Guds vingar
Oranje Corien & ten Berge Marieke
15,00
Skatter i lerkärl
Hafner Daniel
20,00
När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80