Olsoni-Broman Mimma

olsoni-broman-small.jpg

Mimma Olsoni Broman är journalist och har jobbat som redaktör vid olika redaktioner inom Svenska Yle. Att flytta fokus från journalistens faktatext till att i författarskapet skildra känslor är en ny både givande och svår process.