Åberg Christer


Foto: Sofia Torvalds


Christer Åberg är kyrkoherde i Lappträsk svenska församling. Han är också en uppskattad och mångsidig konstnär som gärna använder klara färger i sina motiv. Han har hållit tiotals separatutställningar och årligen deltagit i grupputställningar i Finland och utomlands.

Böcker:

Iakttagelser i själens landskap. Fontana Media/Cordia 2004. Tillsammans med Tommy Hellsten.

Under Guds vingar
Oranje Corien & ten Berge Marieke
15,00
Skatter i lerkärl
Hafner Daniel
20,00
När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80