Björkstrand Gustav

jpg Högupplöst foto

(Foto: Linda Fontell)

Gustav Björkstrand är född 1941 i Karleby och bor i Borgå. Han blev teologie doktor 1976 (Åbo Akademi) och teologie hedersdoktor 2000 (Uppsala). Björkstrand har varit skolungdomspräst i Helsingfors svenska församlingar och rektor för Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. Han var kultur- och vetenskapsminister i Finlands regering 1983–87 och riksdagsman (Svenska folkpartiet) i Finlands riksdag 1987–91. Vid Åbo Akademi har han varit lektor i religionsundervisningens didaktik, professor i kyrkohistoria samt i praktisk teologi, dekanus för pedagogiska fakulteten och rektor 1997–2005. Gustav Björkstrand var biskop i Borgå stift från 2007 till 2009.

Böcker:

Framtidens folkkyrka – Herdabrev till Borgå stift. Fontana Media 2008.

Gustav Björkstrand har också skrivit bland annat konfirmandböcker och läromedel.