Lund-Stenbäck Sissel

sissel_ra776ttwebb

Sissel Lund-Stenbäck har arbetat med frivilligarbete inom Folkhälsan och engagerat sig i nordiskt och internationellt samarbete.

Böcker:

Sissel – Livsresan Fontana Media 2012