Kummel-Myrskog Pia

thumb_pia_kummel_myrskog

Foto: Nina Österholm

jpg Högupplöst foto

Pia Kummel-Myrskog är född i Nykarleby och bor i Helsingfors med sin familj. Hon är teologie magister och filosofie magister och har bland annat arbetat i Venezuela, anställd av Finska Missionssällskapet. Nu arbetar hon som ledande branschsekreterare vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

Böcker: Mia Mia. Fontana Media 2008.

När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80