Lundgren Svante

svante_cmyk Svante Lundgren är forskare och docent i judaistik vid Åbo Akademi. I boken Stanna eller inte stanna lyfter han fram de kristnas trängda situation i Mellanöstern. En av de frågor som ställs i boken är, kan kristna och muslimer leva sida vid sida i respekt för varandra under fredliga förhållanden? Svante Lundgren berättar om en del av kristenheten som få vet något om. Svante Lundgrens bok är en källa till kunskap.
När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80