Nordberg Karin

karin_nordbergwebb

Karin Nordberg har arbetat med barn och barnfamiljer och hennes specialintresse är bildkonst. I arbetet med barn är leken och lekfullheten viktig för henne och ritberättelserna är ett sätt att ge barnet utrymme och att få med barnets många sinnen under berättelsens gång.

Böcker

  • Ser du vad det blev? Ritberättelser ur Bibeln Fontana Media 2011
  • Karmela Kamel, Bilderbok för barn Fontana Media 2012

Karin Nordberg är nu aktuell med boken Karmela Kamel: Text: Annika Rautoma. Bild: Karin Nordberg

När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80