Backlén Marianne


Foto: Christa Mickelsson

Klicka på fotot för den högupplösta versionen!

Marianne Backlén är född 1952 i Helsingfors. Hon har studerat engelska, litteratur, sociologi och religionsvetenskap vid Helsingfors universitet. Backléns författarskap som går tillbaka till 1970-talet kännetecknas av ett intresse för främmande länder och kulturer, inte minst österländsk filosofi och religion. Hon uppskattas bland annat för sin förmåga att gestalta ungdomars världsbild.

Böcker: Kopparorm. Fontana Media 2008.

När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80