Tikum Anna

anna_tikumst_w

Foto: Sofia Torvalds

Anna Tikum (f. Vikström) är född 1974 i Sibbo. Sina fem första år tillbringade hon i Tanzania. Hon har studerat religionsvetenskap vid Åbo Akademi, är behörig religionslärare och diakon. Hennes debutbok och självbiografiska skildring Elfenbenshjärtat har blivit mycket uppskattad av såväl läsare som recensenter.

Böcker: Elfenbenshjärtat. Fontana Media 2010.

När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80