Hemland!

Hemland!

På skivan Hemland – 100 år med psalmer och sånger med Betaniakören och Amigo Choral. hittar du bekanta psalmer och sånger i nya arrangemang av Patrick Wingren. "Det enda som bär", "Må din väg gå dig till mötes", "You got me singing" och många fler!

Beställ så här!

Vikström John

jpg Högupplöst foto

john_w Foto: Mikaela Antin

John Vikström är född 1931 i Kronoby. Efter prästvigning i Borgå 1956 var han diakonipräst i Borgå stift 1957–1961 och därefter assistent vid Åbo akademi 1963–1964. Han blev teologie doktor vid Åbo akademi 1966, där han var lektor i systematisk teologi 1966–1970 och var biträdande professor i teologisk etik med religionsfilosofi 1970. Samma år valdes han till biskop i Borgå stift och till ärkebiskop 1982. Han blev emeritus 1998.

John Vikströms tankar väcker genklang i breda samhällslager, långt utanför kyrkans väggar. Hans bidrag till samhällsdebatten karakteriseras av precision, vishet och ärlighet – och av en grundmurad respekt för människans värde och Guds gränslöshet.


Böcker:

Strömmar av löften. Fontana Media 2009.

Där ärlighet och sanning är. Fontana Media 2003.

Trots allt –herdabrev till Borgå ärkestift. Församlingsförbundets Förlags Ab 1983.

Herdestaven – Tal och predikningar i Borgå stift 1970–1982. Församlingsförbundets Förlags Ab 1982.

Fråga biskopen om tro. Församlingsförbundets Förlags Ab 1980.

Tro i kris – herdabrev till Borgå stift. Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland r.f. 1972.


Djupare under ytan
Wirén Torgny
26,50
Bärtil och knytkalaset
Vikström-Jokela Monica
19,90
I bönens tid
Vikström Erik
19,00
Två kors och en fisk
Sofia Torvalds
15,00
Till den lilla människan intill
Amanda Audas-Kass
15,00
Sorgens gåva är en vidgad blick
Hagman Patrik
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
15,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Livet är ett lagspel
Björkstrand Gustav
15,00
När allting faller på plats
Hellsten Tommy
10,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
15,80