Vikström John

jpg Högupplöst foto

john_w Foto: Mikaela Antin

John Vikström är född 1931 i Kronoby. Efter prästvigning i Borgå 1956 var han diakonipräst i Borgå stift 1957–1961 och därefter assistent vid Åbo akademi 1963–1964. Han blev teologie doktor vid Åbo akademi 1966, där han var lektor i systematisk teologi 1966–1970 och var biträdande professor i teologisk etik med religionsfilosofi 1970. Samma år valdes han till biskop i Borgå stift och till ärkebiskop 1982. Han blev emeritus 1998.

John Vikströms tankar väcker genklang i breda samhällslager, långt utanför kyrkans väggar. Hans bidrag till samhällsdebatten karakteriseras av precision, vishet och ärlighet – och av en grundmurad respekt för människans värde och Guds gränslöshet.


Böcker:

Strömmar av löften. Fontana Media 2009.

Där ärlighet och sanning är. Fontana Media 2003.

Trots allt –herdabrev till Borgå ärkestift. Församlingsförbundets Förlags Ab 1983.

Herdestaven – Tal och predikningar i Borgå stift 1970–1982. Församlingsförbundets Förlags Ab 1982.

Fråga biskopen om tro. Församlingsförbundets Förlags Ab 1980.

Tro i kris – herdabrev till Borgå stift. Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland r.f. 1972.


När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80