Hellberg Håkan

hakan_w

Foto: Mira Strandberg

jpg Högupplöst foto


Håkan Hellberg är född i Karleby och bor i Karis med sin fru. Hellberg är medicine licentiat och läkare. Han har i många år arbetat med hälsofrågor i över sjuttio länder. Dessutom har han engagerat sig i folkrörelser och politik och bland annat varit chefredaktör för Hufvudstadsbladet. Hans sinne för kompromisser och förståelse för mänskliga svagheter har gjort honom till en ständig och skicklig medlare i internationella sammanhang.

Hellberg har jobbat som läkare i Finland och Namibia, som biträdande direktor vid Deutsches Institut für Ärtzliche Mission, som vicedirektor vid Christian Medical Commission. Han har också arbetat vid Kyrkornas Världsråd, som byråchef och avdelningschef vid Medicinalstyrelsen, som direktor vid Health for All Strategy Coordination, varit anställd av WHO samt arbetat som rådgivare och utbildare för tuberkulosarbete i engelsktalande länder i Afrika, Ryssland och andra tidigare delar av f.d. Sovjetunionen.

Böcker:

Jag reste vidare. Fontana Media 2008.

Doktor i Kavango. Fontana Media 2006.

När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80