Hellberg Håkan

hakan_w

Foto: Mira Strandberg

jpg Högupplöst foto


Håkan Hellberg är född i Karleby och bor i Karis med sin fru. Hellberg är medicine licentiat och läkare. Han har i många år arbetat med hälsofrågor i över sjuttio länder. Dessutom har han engagerat sig i folkrörelser och politik och bland annat varit chefredaktör för Hufvudstadsbladet. Hans sinne för kompromisser och förståelse för mänskliga svagheter har gjort honom till en ständig och skicklig medlare i internationella sammanhang.

Hellberg har jobbat som läkare i Finland och Namibia, som biträdande direktor vid Deutsches Institut für Ärtzliche Mission, som vicedirektor vid Christian Medical Commission. Han har också arbetat vid Kyrkornas Världsråd, som byråchef och avdelningschef vid Medicinalstyrelsen, som direktor vid Health for All Strategy Coordination, varit anställd av WHO samt arbetat som rådgivare och utbildare för tuberkulosarbete i engelsktalande länder i Afrika, Ryssland och andra tidigare delar av f.d. Sovjetunionen.

Böcker:

Jag reste vidare. Fontana Media 2008.

Doktor i Kavango. Fontana Media 2006.

Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
Livsfrågan och evangeliet
Eek Jonas
32,50
Vägledning för diakoni
Bodin Magnus, Hollmer Miriam
23,50
Finna bönen som redan finns
Modéus Martin
28,50
Välsigna min väg
Malmgren Magnus
20,00
Herregud & Co - Bordskalender III
Mercurio Royne
20,00
Kyrkvärdens bönbok
Hillert Sven
19,50
Lilla sorgeboken
Larsson Göran
25,00
Drömmen om innersta sjön
Martin Lönnebo
26,50
Det heliga äktenskapet
Audas Emma
28,00
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Lita på att det ljusnar
Sjödin Tomas
27,50
Nära dig
Blåder Niclas och Anna
22,50
Djupare under ytan
Wirén Torgny
26,50
Bärtil och knytkalaset
Vikström-Jokela Monica
19,90
Inte långt borta - från någon enda av oss
Andersson Liselotte J
30,00
I bönens tid
19,00
Två kors och en fisk
Sofia Torvalds
10,00
Till den lilla människan intill
Amanda Audas-Kass
10,00
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
10,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
När allting faller på plats
Hellsten Tommy
10,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80