Hemland!

Hemland!

På skivan Hemland – 100 år med psalmer och sånger med Betaniakören och Amigo Choral. hittar du bekanta psalmer och sånger i nya arrangemang av Patrick Wingren. "Det enda som bär", "Må din väg gå dig till mötes", "You got me singing" och många fler!

Beställ så här!

Hellberg Håkan

hakan_w

Foto: Mira Strandberg

jpg Högupplöst foto


Håkan Hellberg är född i Karleby och bor i Karis med sin fru. Hellberg är medicine licentiat och läkare. Han har i många år arbetat med hälsofrågor i över sjuttio länder. Dessutom har han engagerat sig i folkrörelser och politik och bland annat varit chefredaktör för Hufvudstadsbladet. Hans sinne för kompromisser och förståelse för mänskliga svagheter har gjort honom till en ständig och skicklig medlare i internationella sammanhang.

Hellberg har jobbat som läkare i Finland och Namibia, som biträdande direktor vid Deutsches Institut für Ärtzliche Mission, som vicedirektor vid Christian Medical Commission. Han har också arbetat vid Kyrkornas Världsråd, som byråchef och avdelningschef vid Medicinalstyrelsen, som direktor vid Health for All Strategy Coordination, varit anställd av WHO samt arbetat som rådgivare och utbildare för tuberkulosarbete i engelsktalande länder i Afrika, Ryssland och andra tidigare delar av f.d. Sovjetunionen.

Böcker:

Jag reste vidare. Fontana Media 2008.

Doktor i Kavango. Fontana Media 2006.

Djupare under ytan
Wirén Torgny
26,50
Bärtil och knytkalaset
Vikström-Jokela Monica
19,90
I bönens tid
Vikström Erik
19,00
Två kors och en fisk
Sofia Torvalds
15,00
Till den lilla människan intill
Amanda Audas-Kass
15,00
Sorgens gåva är en vidgad blick
Hagman Patrik
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
15,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Livet är ett lagspel
Björkstrand Gustav
15,00
När allting faller på plats
Hellsten Tommy
10,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
15,80