Hellberg Håkan

hakan_w

Foto: Mira Strandberg

jpg Högupplöst foto


Håkan Hellberg är född i Karleby och bor i Karis med sin fru. Hellberg är medicine licentiat och läkare. Han har i många år arbetat med hälsofrågor i över sjuttio länder. Dessutom har han engagerat sig i folkrörelser och politik och bland annat varit chefredaktör för Hufvudstadsbladet. Hans sinne för kompromisser och förståelse för mänskliga svagheter har gjort honom till en ständig och skicklig medlare i internationella sammanhang.

Hellberg har jobbat som läkare i Finland och Namibia, som biträdande direktor vid Deutsches Institut für Ärtzliche Mission, som vicedirektor vid Christian Medical Commission. Han har också arbetat vid Kyrkornas Världsråd, som byråchef och avdelningschef vid Medicinalstyrelsen, som direktor vid Health for All Strategy Coordination, varit anställd av WHO samt arbetat som rådgivare och utbildare för tuberkulosarbete i engelsktalande länder i Afrika, Ryssland och andra tidigare delar av f.d. Sovjetunionen.

Böcker:

Jag reste vidare. Fontana Media 2008.

Doktor i Kavango. Fontana Media 2006.

Lilla nätet-boken
Sjögren Sarah & Forsmark Anna
16,50
Lär dig teckna julkrubban
Smallman Steve
13,50
Hästprästen
Kankkonen Peter
25,90
Gud gömmer sig bakom en björk
Hermansson Britta
27,50
Den hälsosamma gemenskapen
Strang Peter
27,50
The Message - Bibeln
Peterson Eugene
36,00
Hurdan är himlen?
Vikström-Jokela Monica & Pukki Heli
24,50
Under Guds vingar
Oranje Corien & ten Berge Marieke
15,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
14,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80