Vikström Kerstin och Erik, red.


Foto: Sofia Torvalds

Kerstin och Erik Vikström bor i Borgå. De har fyra vuxna barn. Kerstin har arbetat som grundskollärare och Erik har bland annat varit biskop för Borgå stift 1983–2006. De har vistats upprepade gånger i Tanzania som missionärer.

Böcker: Det lyser i prästgårdsfönstret – Prästhem och prästgårdskultur i Svenskfinland (red.) Fontana Media 2007.

Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
På kammarn
Johannesson Karin
19,80
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
Det heliga äktenskapet
Audas Emma
28,00
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
10,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80