Nynäs Carina (red.)


Foto: May Wikström

Carina Nynäs föddes 1960 i Jakobstad och är bosatt i Lovisa. Nynäs är journalist och författare. Hon har arbetat som redaktör vid olika tidningar såsom Östra Nyland, Jakobstads Tidning och Meddelanden från Åbo Akademi. Hon har prisbelönats i bland annat Arvid Mörne-tävlingen och mottagit Svenska litteratursällskapets och FST:s litteraturpriser.

Böcker:

Att byta hjärta i ett snöglopp – Tvivel och tillit i finlandssvensk dikt (redaktör). Fontana Media 2007.

Av stenar, av ljus – tankar, böner, pilgrimsresor. Fontana Media 2002.

När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80