Nyholm Majvor

majvor_nyholm_wMajvor Nyholm är trädgårdsmästare och assistent i ögonkirurgi, bosatt i Jakobstad. Tillsammans med sin man, ögonläkaren Sture Nyholm, bodde hon under åren 1998–2011 i Kenya, Uganda och Södra Sudan. Engagerade av organisationen Christian Blind Mission utförde paret Nyholm tusentals ögonoperationer för att avhjälpa bland annat starr, ögontumörer och trakom.

Böcker: Afrikanska ögonblick. Fontana Media 2014

När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80