Erik Vikström

vikstrm_erik4_lika_w

Foto: Linda Karlsson

jpg Högupplöst foto

Erik Vikström är född 1941 i Kronoby. Han bor i Borgå med sin fru Kerstin Vikström. Paret har fyra vuxna barn. Han blev teologie doktor 1974 vid Åbo Akademi. Vikström var sekreterare i Luthersk inremission 1965–67 och ex officio adjunkt i Lukas svenska församling i Helsingfors 1967, kaplan i Sibbo svenska församling 1967–74. Därefter var han missionssekreterare i Finska missionssällskapet 1974–75, missionär och lärare vid Makumira Theological College i Tanzania 1976–79, kyrkoherde i Pedersöre 1980–1982 och biskop i Borgå stift 1983–2006.

Böcker:

Min bön. Fontana Media 2009.

Det lyser i prästgårdsfönstret – Prästhem och prästgårdskultur i Svenskfinland (red.). Fontana Media 2007. Tillsammans med Kerstin Vikström.

För dig. Fontana Media 2005.

Innantill. Tankebilder inför katekesen. Fontana Media 2000.

Hjärtats hus. En meditativ vandring genom biskopsgården i Borgå. Församlingsförbundets Förlags Ab 1998.

I din hand. Ett herdabrev från livets böneskola. Församlingsförbundets Förlags Ab 1996.

Eden och Anden. Ett herdabrev om kristet oastänkande. Församlingsförbundets Förlags Ab 1992. Finsk översättning: Keidasajattelu. Valoa omaan aikaamme.

Gräsrotskyrkan. Kyrkans evangelisatoriska uppgift med särskild hänsyn mot den tredelade trosbekännelsen – Herdabrev till Borgå stift samt synodalmötesavhandling. Församlingsförbundets Förlags Ab 1985. Finsk översättning: Ruohonjuurikirkko. Evankelioimisen teologia.

Boken om Gurli. Uppenbarelser i sjukrummet. Församlingsförbundets Förlags Ab 1976. Finsk översättning: Ilmestyksiä sairasvuoteella.

Ortotomisk applikation. Bibelordets tillämpning och delning enligt den konservativa pietismens predikoteori (Doktorsavhandling 1974).