Erik Vikström

vikstrm_erik4_lika_w

Foto: Linda Karlsson

jpg Högupplöst foto

Erik Vikström är född 1941 i Kronoby. Han bor i Borgå med sin fru Kerstin Vikström. Paret har fyra vuxna barn. Han blev teologie doktor 1974 vid Åbo Akademi. Vikström var sekreterare i Luthersk inremission 1965–67 och ex officio adjunkt i Lukas svenska församling i Helsingfors 1967, kaplan i Sibbo svenska församling 1967–74. Därefter var han missionssekreterare i Finska missionssällskapet 1974–75, missionär och lärare vid Makumira Theological College i Tanzania 1976–79, kyrkoherde i Pedersöre 1980–1982 och biskop i Borgå stift 1983–2006.

Böcker:

Min bön. Fontana Media 2009.

Det lyser i prästgårdsfönstret – Prästhem och prästgårdskultur i Svenskfinland (red.). Fontana Media 2007. Tillsammans med Kerstin Vikström.

För dig. Fontana Media 2005.

Innantill. Tankebilder inför katekesen. Fontana Media 2000.

Hjärtats hus. En meditativ vandring genom biskopsgården i Borgå. Församlingsförbundets Förlags Ab 1998.

I din hand. Ett herdabrev från livets böneskola. Församlingsförbundets Förlags Ab 1996.

Eden och Anden. Ett herdabrev om kristet oastänkande. Församlingsförbundets Förlags Ab 1992. Finsk översättning: Keidasajattelu. Valoa omaan aikaamme.

Gräsrotskyrkan. Kyrkans evangelisatoriska uppgift med särskild hänsyn mot den tredelade trosbekännelsen – Herdabrev till Borgå stift samt synodalmötesavhandling. Församlingsförbundets Förlags Ab 1985. Finsk översättning: Ruohonjuurikirkko. Evankelioimisen teologia.

Boken om Gurli. Uppenbarelser i sjukrummet. Församlingsförbundets Förlags Ab 1976. Finsk översättning: Ilmestyksiä sairasvuoteella.

Ortotomisk applikation. Bibelordets tillämpning och delning enligt den konservativa pietismens predikoteori (Doktorsavhandling 1974).


Under Guds vingar
Oranje Corien & ten Berge Marieke
15,00
Skatter i lerkärl
Hafner Daniel
20,00
När jag bröt mot buden
Küchen Maria
21,00
Fräls oss från ondo
Lignell Fredrik & Västberg Helen
27,00
Barnens bästa Bibel
Dalevi Sören & Pettersson M-G
29,90
Gud och jag tillsammans
Warren Rick
23,50
Ljudet av tystnad
Sjödin Tomas
27,90
En minut om dagen
Arenius Håkan
21,00
Ett blodkärl som brast
Mickelsson Christa
24,90
En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Vikström Björn
27,90
Kärlekens mångfald
Vikström Björn
8,00
Lärarhandledning 1 Himmel och jord
Erikson-Blomfelt Gun & Sjö-Särs Irene
57,00
Himmel och jord – bok 1
Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
16,80